• Asociația Culturală Sătească din Galeș

  Evenimente

  Fondare

  La 24 August 2003, o mână de oameni inimoși a reînnodat firul ONOAREI în care s-a înveșmântat întregul sat, mai multe decenii de-a rândul, pe seama trecutului valoros al Corului țărănesc și al Formației de jocuri populare din Galeș. Nucleul animatorilor, care țineau în sufletul lor de mai mulți ani dorința unei reînvieri cultural-artistice a satului, a trecut la fapte prin fondarea Asociației Culturale Sătești Galeș, adunând dintru început un număr de 53 de persoane care au exprimat aceeași dorință.

  În esență, acești oameni, sensibili față de tradițiile creștine de bun gust ale găleșanilor de altă dată și față de realizările cultural-artistice obținute cu mare osteneală de înaintașii lor țărani, altfel trudalnici de zi cu zi în gospodăriile lor; și-au propus să redescopere acest model vechi de viață a sătenilor, curat românesc și creștinesc, să susțină păstrarea lui cât mai aproape de autenticul de altă dată măcar în memoria și aprecierea obștei și să-l cultive ca pe o sămânță bună și sănătoasă în sufletele celor mai tinere vlăstare ale Galeșului.

  S-au consolidat astfel și pașii deja făcuți în octombrie 1990 și octombrie 2000 când s-au înnoit Muzeul Satului și Monumentul Eroilor în cadrul sărbătoresc; aceste obiective de patrimoniu aduse în ființă de însăși suflarea satului în  anii 1938 și, respectiv, 1976, fiind „reașezate” în locul firesc, alături de Sfânta biserică și Troițele Galeșului, adică primind binecuvântarea lui Dumnezeu prin slujba creștinească; precum și momentul 29 iulie 2001, când s-a deschis Biblioteca Satului Galeș, a treia împlinire a acelorași oameni sensibili care și-au dorit asocierea deplin legală și transparentă, cu scopul unic de a ajuta tânăra generație să cunoască, să aprecieze și să-și facă proprie identitatea spirituală și patrimonială a înaintașilor lor.

  Activități

  La 28 decembrie 2003, noua formație corală și de dansatori, tânără, talentată și ambițioasă, sub înscrisul proaspăt legalizat al Asociației Culturale Sătești din Galeș, oferă publicului un spectacol religios și folcloric –NOUTATE- după zeci de ani de lipsă, pe scena Căminului Cultural din sat, numit „Taina Nopților Sfinte de Iarnă” și închinat Crăciunului, Anului Nou și Bobotezei spre a se bucura tot omul din sat și altfel decât în fața televizorului și a radioului.

  La 27 iulie 2004, la târg, de Sânt Pantelimon, copiii și tinerii noștrii realizează o frumoasă serbare populară intitulată „Floarea Dorului” cu povestiri și cântece de dor, dansuri populare, fluierași, ghicitori și proverbe (cultivarea înțelepciunii populare).

  Formația populară „Murmurul Vâlsanului” a tinerilor din Galeș iese de 14 ori pe scenă cucerind meritoase aprecieri în mai puțin de un an (mai 2006/ianuarie 2007):

  • Corbi 28 mai la Rapsodia păstorească
  • Mioveni 29 iunie la Zilele orașului Mioveni
  • Mușătești 2 iulie la Zilele satului Mușătești
  • Galeș 27 iulie la „Floarea Dorului”
  • Boteni 30 iulie la „Brâul de la Boteni”
  • Brăduleț 8 septembrie la Zilele satului Brăduleț
  • Galeș 9 septembrie la Aniversarea Muzeului
  • Stănești 10 decembrie la „Florile Dalbe”
  • Pitești 15 decembrie la „Florie Dalbe„
  • Rm. Vâlcea 21 decembrie la ”Din moși strămoși”
  • Curtea de Argeș 22 decembrie la „Florile Dalbe”
  • Galeș 26 decembrie la „Taina Nopților Sfinte de Iarnă”
  • Săliște 28 decembrie la ”Festivalul Junilor”
  • Sighișoara 24-25 ianuarie la „Hai să dăm mână cu mână!”

  Un bilanț recapitulativ al activităților ACSG arată astfel:

  1. Biblioteca Satului Galeș este deschisă de aproape 11 ani având peste 9300 de titluri de carte și peste 200 de cititori.
  2. Muzeul Etnografic al Satului Galeș este deasemenea deschis și îngrijit prin preocuparea ACSG, care ține inventarul clădirii și al obiectelor și asigură vizitarea acestuia.
  3.  Formația populară „Datina Păstorilor” a tinerilor din Galeș (fostă „Murmurul Vâlsanului”) reprezintă an de an cântecul, jocul și portul țărănesc specifice Galeșului, în spectacole folclorice organizate (festivaluri și concursuri) ori în întâlnirile frățești dintre găleșani și ardelenii mărgineni.
  4. Concursuri și publicații cu participarea membrilor ACSG:
   • În septembrie 2008 și 2009, două perechi de tineri găleșani au obținut premiul III și, respectiv, premiul I la concursul „Cea mai frumoasă argeșancă și cel mai frumos argeșan purtători ai costumului popular de sărbătoare”.
   • Pliantul „Galeșul de Argeș”, șase cărți monografice precum și peste 20 de articole semnate de învățătorii și preotul satului dau mărturie despre sufletul, căutările și ostenelile dintotdeauna ale țăranului găleșan.
  5. Serbări, datini și întâlniri frățești cu implicarea ACSG

  În vatra satului, ACSG susține mai ales organizarea anuală a datinilor legate de sărbătorile mari creștinești, cum sunt prezentatate în pagina Tradiții.

  Remarcabilă a fost întâlnirea din 9 septembrie 2009 a Clubului iubitorilor de cultură din Curtea de Argeș (CIC) cu o parte din membrii ACSG, la sediul nostru, cu care ocazie s-au lansat cărți și lucrări științifice ale fiilor satului: Nicolae Stoica (descoperitorul Aspretelui), Ion Pătrașcu (diplomatul), Lucian Costache și Virgiliu Radulian (oameni mari la catedră, cu condei ales).

  Recunoașterea meritelor

  ACSG acordă Diplome și distincții, în ocaziile festive ale satului, celor care s-au evidențiat într-un fel oarecare și merită aprecierea întregii obști, cum ar fi:

  • Absolvenții de liceu care au trecut cu brio examenul de Bacalaureat și studenții satului
  • Absolvenții premiați ai ciclurilor primar și gimnazial din școala satului Galeș
  • Cititorii fruntași ai bibliotecii sătești
  • Învățătorul Gheorghe N Tița pentru o mie de ore de prestație benevolă în 7 ani (2001 – 2008) la această bibliotecă și cei trei autori de cărți amintiți, fii ai Satului Galeș
  • Formația populară „Datina păstorilor” a tinerilor din Galeș, pentru reprezentarea portului și a tradiției etno-folclorice a satului Galeș, oriunde a fost chemată să participe
  • Pictorii populari Ion Marin și Ion Marinescu

  Prezent

  Starea actuală a ACSG este limitele funcționalității, realizându-se activități pe lângă Muzeu și Bibliotecă, mai puțin pe linie artistică, formația corală și de dansuri fiind într-o pauză de lucru. Numărul membrilor activi și cotizanți nu depășește cifra 40. Pe lânga aceștia sunt membri fondatori și cei onorifici, prieteni ai satului Galeș, și colaboratori ai Asociației.

  În anul 2012, ACSG își propune să continue activitățile care au avut succes în cei nouă ani de organizare și să organizeze altele noi, cum ar fi:

  • Clubul de vară al tinerilor care învață și muncesc în afara satului: 10 săptămâni x 3 serate (joi, sâmbătă, duminică), în intervalul 15 iulie – 23 septembrie
  • Atelierul de haine țărănești, (țesături și cusătură în casă, cojocărie și căciulărie)